دابل کن بلندر . میکسر
یکی از دستگاه های مورد نیاز در بخش گرانول سازی، میکسر مخروطی نامتقارن (دابل کن بلندر) می باشد. که به منظور ترکیب و یکنواخت کردن مواد با یکدیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد.