گالری تصاویر
ایزولاتور در واقع مربوط به تکنولوژی و تجهیزات آزمایشگاهی می باشد که محیط مناسبی برای انجام آزمایشات مختلف فراهم میکند.

ایزولاتور شرایط لازم را جهت کنترل هوای محیط و کاهش آلودگی را طی فرایندی از پیش تعیین شده فراهم می سازد. جهت پیاده سازی فرایندهای آزمایشگاهی و تولید مواد شیمیایی و برای به حداقل رساندن ریسک و بالاتر بردن دقت و کیفیت فرایندهای تولیدی و آزمایشگاهی استفاده از ایزولاتور اجتناب ناپذیر است

ایزولاتور شبیه اتاقهای تمیز است که مطابق با اختلاف فشار محیط و داخل ایزولاتور عمل می کند.ایزولاتورهمان محیط استریلیزه شده است که در آن هوا به نحوی جریان دارد که ظرفیت اتاق جهت مقابله با آلودگی به بالاترین حد خود می رسد. در واقع این اتاق ها هواساز مستقیمی در خود جای داده اند و اجازه ورود آلودگی به داخل ایزولاتور را نمیدهند.

تکنولوژی ایزولاتور به این صورت است که فشار مثبت نسبت به محیط همیشه داخل اتاق است و چنانچه ورود و خروج اجسام در اتاق انجام شود این فشار مثبت باید در ایزولاتور باقی بماند تا هیچگونه آلودگی از محیط وارد آن نشود. بنابراین جهت پیاده سازی ایزولاتور حتما باید سد هوا داخل ایزولاتور قرار گیرد.