گالری تصاویر
فرمانتور (فرمانتور یا بیورآکتور) یک مخزن بسته با تجهیزات مورد نیاز برای هوادهی، همزدن، کنترل دما و pH است. فرمانتور برای تولید تجاری در صنایع تخمیری، تجهیزی است که در آن یک سوبسترا یا ماده کم ارزش به وسیله سلولهای زنده یا آنزیمها تبدیل به مواد با ارزش بالا میشود. کوچکترین فرمانتور معمول در مقیاس های نیمه صنعتی است که قابل استریل کردن در اتوکلاو است. البته برای مقیاس های بالاتر نیز هم موارد اشاره شده وجود دارد ولی با این تفاوت که، با افزایش مقیاس امکان استریل کردن آن با اتوکلاو وجود ندارد. در این حالت استریلیزاسیون فرمانتور بصورت درجا با جریان بخار تحت فشار در جداره یا داخل ظرف فرمانتور انجام می شود. فرمانتور شامل اجزایی نظیر موتور، ایراتور، خروجی گاز، ورودی اسید/باز، ورودی مواد مغذی، سنسور، همزن، ژاکت حرارتی و خروجی محصول میباشد. توزیع کننده گاز از جنس استیل L 316 لولهای حاوی سوراخهای ریزی است که امکان پراکندن مناسب حبابهای هوا را به داخل محیط کشت فراهم میکند. در بیشتر فرایندهای زیستی، همراه با هوای خروجی مقادیر قابل توجهی بخار نیز موجود است که به منظور جلوگیری از گرفتگی فیلتر هوای خروجی، به وسیله کندانسور جدا میشود. کنترل دمای فرمانتور به کمک المنتهای الکتریکی و یا گردش آب داخل ژاکت ظرف دو جداره انجام می شود. سنسورهای pH و اکسیژن که برای پایش pH و اکسیژن محلول استفاده می شود از طریق دریچه های تعبیه شده در بالای فرمانتور (برای فرمانتورهای آزمایشگاهی) و یا در دیواره و اتصالات مناسب روی ظرف فرمانتور بسته میشوند.